Touto cestou by sme sa radi poďakovali Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Prešovskému samosprávnemu kraju a Košickému samosprávnemu kraju za spolu financovanie sociálnych služieb, ako aj ďalším spoločnostiam, ktoré nám počas roka pomáhajú či už finančne, vecnými darmi alebo spoluprácou.

 

Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR ďakujeme za finančný príspevok pre odkázanosť na poskytovanie pobytovej a ambulantnej formy sociálnej služby.

Prešovskému a Košickému samosprávnemu kraju za finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby.

 

Spoločnosti MILK-AGRO, spol. s. r. o. za sponzorovanie aktivít, ktoré realizujeme počas roka pre našich prijímateľov.

 

Spoločnosti A4ka za výrobu tričiek pre náš projekt ,, Máme zdravé ruky´´

 

Spoločnosti dm- drogerie markt, ktorá nám poskytla sponzorské v podobe tovaru.

 

Spoločnosť Inmedia nás občas poteší svojimi dobrotami.

 

Mestu Levoča za ich spoluprácu a podporu našej organizácie.

Všeobecnej nemocnici s poliklinikou Levoča, Fakultnou nemocnicou J.A. Reimana Prešoc a všeobecnej zdravotnej poisťovni za spoluprácu pri poskytovaní našich služieb.

Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny pri podpore na vytvorenie pracovných miest.

Ďakujeme všetkým darcom 2% z daní.

 

A osobitne ďakujeme fyzickým osobám, ktoré nás podporili či už finančne, vecne alebo spoluprácou.

ĎAKUJEME!

Organizácia HUMANITÁR, n. o. – Centrum psychosociálnej a ošetrovateľskej starotlivosti