Máme zdravé ruky

Máme zdravé ruky je projekt, ktorý napomáha odstrániť spoločenskú stigmu voči duševne chorým ľuďom. Viac o tomto projekte sa môžete dočítať nižšie.

Okolie často vníma chorých na schizofréniu s obavami pre ich uzavretosť a podivné správanie. Je rozšírených veľa neprávd a mýtov o nevyspytateľnosti a nebezpečnosti chorých na schizofréniu. Verejnosť je málo informovaná o základnej skutočnosti, že sa jedná o chorobu, ktorá je dnes liečiteľná. Rozšírené predsudky často stigmatizujú a diskriminujú chorých aj ich blízkych.

Títo ľuďia žijú v zariadeniach a viac sa o nich nikto nestará. Pri tom sú to inteligentní ľuďia, ktorí trpia chorobou o ktorej tak málo vieme. Predstavte si, keď vonku prší. Aké máte pocity?… Predstavte si, že takto prší už týždeň, dva mesiace, roky… Chcelo by sa Vám ráno vstať a ísť do práce? Mali by ste chuť športovať? Alebo by ste radšej ležali celý deň? Ja pevne verím, že nikdy v živote nebudeme môcť zažiť to, čo zažívajú oni.  Ale možno len takto Vám môžem priblížiť čo cítia ľuďia, ktorí trpia duševnou poruchou..

Keď sú v zariadeniach, aké je to naše, musia dodržiavať určitý režim, vykonávajú rôzne aktivity, preto aby aspoň na chvíľu mohli ten dážď odohnať. Títo ľudia potrebujú nás, ľudí, ktorí sa s nimi budú rozprávať, ktorí ich nebudú odcudzovať. Aj oni majú svoje pocity a túžby, aj oni chcú pracovať a zarobiť si na dovolenku. No len čo sa zamestnávateľ dozvie, že trpí duševnou chorobou je pre neho nevyhovujúci adept.

HUMANITÁR  sa už dlhšie pohrával s myšlienkou ako svojich občanov zamestnať a pomôcť im nadobudnúť pracovné zručnosti, aby sa z nevhodného stal vhodný uchádzač. Chránené dielne sú skvelým pomocníkom pri nácviku pracovných zručností, ale sú obmedzené na priestor. My našich občanov nechceme skrývať za strojmi, my ich chceme dostať medzi Vás a ukázať, že nie sú nebezpeční, ale naopak, že sú schopní pracovať a vedia byť nápomocní.

Spojili sme hlavy do kopy a vytvorili sme projekt pod názvom ,, Máme zdravé ruky ´´.  Názov projektu má za cieľ začleniť ľudí s duševným ochorením medzi bežných ľudí, pomaly informovovať verejnosť o týchto chorobách, odstráňovať spoločenskú stigmu a pripravovať ľudí trpiacimi duševnou chorobou na bežný život.

Pod týmto názvom momentálne spúšťame nasledujúce projekty:

1. Predpríprava priestorov v zariadení HUMANITÁR, n. o. – Centrum psychosociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti na vznik terapeutických miestností, ktoré budú slúžiť na nácvik  a obnovenie pracovných zručností. V týchto miestnostiach by mali vzniknúť miestnosti na arteterapiu, bábkové divadlo a pod. Po skončení prípravného projektu budú prijímatelia pracovať na vytvorení divadelnej kulisy, na vytvorení oblečenia re bábky, na výrobu drevených hračiek. Ďalej predmetný priestor bude slúžiť na nácvik divadelných kulís, kde neskôr chceme predstaviť divaelné hry aj verejnosti.

Tento projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

2. Ďalší projekt je vďaka spolupráci s mestom Levoča, kde sme začali pracovať na projekte, ktorému občania nášho zariadenia vrátia Levoči oddychovú zónu známu ako Schiessplatz.

Dopredu nič nesľubujeme, a nesľubujeme ani to, že za rok bude vybudovaná oddychová zóna. Je to nereálne či už z časového alebo finančného hľadiska, ale urobíme všetko preto, aby sa náš projekt stál úspešným. Budeme sa snažiť vytvoriť šporotovo oddychovú zónu pre všetkých. Veríme, že nám pri tomto projekte budete nápomocní a to už len tým, že po vyčistení objektu našimi prijímateľmi, nám pomôžete udržiavať poriadok a čistotu.