HUMANITÁR už po tretí rok organizoval súťaž s názvom HUMANITÁR má talent. Prijímatelia sa každý rok poctivo pripravujú na tento deň. Tento rok bol veľmi zaujímavý a porota to vôbec nemala ľahké. Touto cestou by som rada poďakovala všetkým prijímateľom za ich skvelé výkony a už teraz sa tešíme na ďalší rok.

 

„HUMANITÁR MÁ TALENT“

 

TALENT – je to vynikajúca duševná schopnosť človeka – nadanie, ktoré sa prejavuje  v oblasti umeleckej, rečníckej, hudobnej, literárnej a pod.  Je to pojem pre dobrú zábavu. Aj v našom zariadení,  priestoroch jedálne sa dňa 16.11.2018 konal už 3.ročník súťaže „HUMANITÁR MÁ TALENT“.

Do súťaže sa zapojili všetci klienti. Ich prezentácia mala široký rozsah. Predviedli sa vlastnou tvorbou, prednesom básní, modlitbou Otčenášu v dvoch nárečiach, spevom, hrou na hudobnom nástroji, rýchlosťou zloženia Rubikovej kocky, imitáciou Andera z Košíc, výtvarným umením, ako aj zručnosťou – paličkovaním a účesovou tvorbou. Do súťaže sa zapojili aj naši seniori zo ZPS svojim spevom.

Naše talenty hodnotila porota, ktorá bola zložená z piatich členov. Nemala ľahké rozhodnúť, ktorý talent sa stane Talentom Humanitára.

Nakoniec rozhodla takto :

1.miesto získal prijímateľ soc. služby, ktorý sa prezentoval vlastnou tvorbou. Napísal báseň „Humanitár“, kde vyzdvihol prácu  každého oddelenia (báseň si môžete prečítať nižšie).

Na 2.mieste sa umiestnil  prijímateľ soc. služby, ktorý využil novodobú techniku – mobil a predniesol zopár vtipov.

Na 3.mieste sa umiestnil prijímateľ soc. služby, ktorý sa prezentoval svojim namaľovaným dielom , ktorý aj okomentoval.

Mimoriadnu pochvalu poroty získala prijímateľka soc. služby, ktorá predviedla svoje nadanie v účesovej tvorbe.

Cenu poroty získala prijímateľka soc. služby , ktorá predviedla paličkovanie. Zároveň v krátkom čase vysvetlila ako sa paličkuje.

Všetci víťazí získali ozdobené drevené medaile v tvare hviezdy, diplomy a praktické ceny.

Celá súťaž sa niesla  v príjemnej atmosfére a záver bol odporúčaním do 4.ročníka „HUMANITÁR MÁ TALENT“

 

HUMANITÁR

SME TU CHORÍ, ZDRAVÍ, STARÍ AJ MLADÍ,

VŠETCI SA TU NAVZÁJOM SNAŽÍME MAŤ RADI.

NAŠA PANI RIADITEĽKA MÁ NÁS VEĽMI RADA,

NECHCE, ABY BOLA MEDZI NAMI ZVADA.

STARÁTE SA S ÚCTOU, LÁSKOU O NÁS,

NEPOVIETE KRIVÉ SLOVO NA NÁS.

MALÁ ZUZKA, VEĽKÁ ZUZKA, JANKA,

PANI RUŽENKA, PANI LÝDIA, PANI HANKA A JANKO

S NAŠOU MILOU VEDÚCOU

NÁS NA SPRÁVNU CESTU VEDÚ

AJ KEĎ IM NIEKEDY VYKONÁME NEZBEDU.

V PLNOM PRÚDE, V NASADENÍ ,V KANCELÁRII

EKONÓMKY, ÚČTOVNÍČKY, MANAŽÉRKY, SOCIÁLNE PRACOVNÍČKY

ROBIA PRE NÁS VŠETKY PRÁVNE FORMY,

LEBO SÚ TO MÚDRE HLAVIČKY.

PANI BERTA, PÁN KLAUDO A PANI OPATROVATEĽKY

SÚ VŽDY PORUKE PRI NÁS,STARAJÚ SA PRÍKLADNE O NÁS.

VEDÚCA KUCHYNE SI PLNÍ SVOJE POVINNOSTI,

KUCHÁR, KUCHÁRKY NÁM VARIA CHUTNÉ JEDLÁ OD RADOSTI.

PRÁČOVŇA A UPRATOVAČKY IDÚ NA PLNO, OKREM PRESTÁVOK.

MÁME TU VŠETKO ČISTÉ A PORIADOK .

RASŤO ROBÍ ČO MU SILY STAČIA OPRAVIŤ,

JA TO S NÍM CHCEM DOROBIŤ.

SKLÁŇAM ÚCTU PRED ORGANIZÁCIOU HUMANITÁRU,

KEBY SOM VEDEL, TAK VÁM ZAHRÁM NA GITARU.

ĎAKUJEM VŠETKÝM, AJ KOHO SOM ZABUDOL SPOMENÚŤ.

PRAJEM VÁM PRÍJEMNÝ DEŇ A V NOCI KRÁSNY SEN!