Depresia

Depresia je choroba, pri ktorej je narušená funkcia mozgu zodpovedná za kontrolu nálady. Jedná sa o patologický smútok, ktorý už nie je len bežnou reakciou na nepríjemné udalosti, ale celkom človeka pohltí. Ten vidí svet a dianie okolo seba negatívnejšie, než tomu v skutočnosti je, a nie je schopný svoj stav ovplyvniť či zmeniť. Dopad to má samozrejme nielen na človeka samotného, ale aj na jeho okolie, blízkej osoby, štúdium či zamestnanie.

Príčiny vzniku

Depresia vzniká vplyvom viacerých faktorov, pričom zásadné je narušenie oblastí mozgu, ktoré kontrolujú emócie. V týchto oblastiach pôsobia tzv. Nervové prenášače (serotonín, noradrenalín, dopamín), látky zodpovedné za prenos signálu v mozgu, ktorých hladiny sú pri depresii narušené. Ďalej dochádza k zmene vylučovania hormónu melatonínu, ktorý riadi rytmus spánok-bdenie. Na vzniku depresie sa tiež podieľa genetická vloha, teda ak sa depresia vyskytla u príbuzných, môže byť daný človek náchylnejší k vzniku tejto choroby. Spravidla však na spustenie prispeje určitý silný faktor z vonkajšieho prostredia, ako napríklad stres (strata milovanej osoby, strata zamestnania, atď.).

Kto môže depresiou ochorieť?

S depresiou sa môže počas svojho života stretnúť ktokoľvek. Často sa prejaví už v dospievaní alebo ranej dospelosti. Aspoň raz za život sa vyskytne u každého piateho človeka.

Príznaky a prejavy

Depresia sa môže podľa závažnosti prejaviť ako mierna, stredne ťažká a ťažká. Kľúčové je rozpoznať najčastejšie príznaky choroby, ktoré väčšinou trvajú aspoň 14 dní. Môže ísť o stále smutnú náladu, pokles sebavedomia, neprimerané výčitky, neschopnosť prežívať radosť, nesústredenosť, nerozhodnosť, celkové spomalenie či naopak napätie a nepokoj, extrémnu únavu, ťažkosti so spánkom (nedostatok či nadmiera), zníženú alebo zvýšenú chuť do jedla a objaviť sa môžu aj samovražedné myšlienky.

Možnosti liečby

Depresia je liečiteľná a pri včasnom záchyte môže byť liečba skutočne život zachraňujúca. Vo väčšine prípadov sa nezaobíde bez špecializovaných liekov – antidepresív – ktorá ovplyvňuje hladiny už spomínaných nervových prenášačov. Nástup účinku liekov trvá spravidla 14 dní. Zo skúseností je známe, že po preliečení depresie je vhodné ich užívať minimálne ďalších šesť mesiacov, než bude telo znovu schopné samo ovplyvňovať hladiny jednotlivých prenášačov.

Po preliečení akútneho stavu je možné tiež podporne využiť psychoterapiu. Tá je vhodná najmä z dlhodobého pohľadu na ochorenie a jej cieľom je predovšetkým naučiť človeka žiť tak, aby sa mu depresie nevracali.