Demencia

Demencia

Demencia je duševné ochorenie, ktoré vzniká prevažne vo vyššom veku, kedy dochádza k postupnému úbytku kognitívnych (poznávacích) funkcií, ako sú pamäť, intelekt a motivácia. Demencia však môže zasiahnuť aj mladých ľudí.

Zhoršenie pamäti a zníženie intelektu vedie ku komplikáciám v živote, ktoré človeku bránia ďalej pracovať, študovať, učiť sa novým veciam, začne mať problémy s rečou, orientáciou a myslením. Človek s demenciou sa vyznačuje emočnou labilitou, poruchami sociálneho myslenia a v pokročilej fáze nepozná ani svojich blízkych a potrebuje 24 hodinovú odbornú starostlivosť.

 

Demencia môže mať radu príčin. Najčastejšie sa stretávame s Alzheimarovou chorobou. Príčiny nie sú doposiaľ jasne definované, ale demencia môže postihnúť aj mladých ľudí.

Liečba

Liečbu rozoznávame medikamentóznu a režimovú. To znamená, že okrem podávania liekov je nevyhnutné viesť chorého aktívnou  psychoterapiou k vyváženému a čo možno najaktívnejšiemu štýlu života. Dôležité sú denné prechádzky, jednoduché posilňovacie cvičenia podľa schopnosti chorého a primeraná duševná aktivita.

Aktivizácia pri psychoterapii je veľmi významná a často je potrebná, aby konzultácií s odborníkom prešli tiež členovia rodiny. Nielenže potrebujú vedieť správne postupy, ktorými chorému prospievajú, ale stáva sa, že veľakrát potrebujú v tiesnivé a vyčerpávajúce atmosfére okolo chorého sami pomoc. V ťažkých štádiách choroby môže byť starostlivosť o chorého vo všetkých stretoch so stálym zmaru tak vysiľujúce, že ju jeden človek priebežne nezvládne. Aj on sám musí byť nevyhnutne vystriedaný, aby sa zotavil.