,, Búrame bariéry, podporujeme samostatnosť´´

,, Búrame bariéry – podporujeme samostatnosť´´

Vďaka podpore Prešovského samosprávneho kraja sme úspešne ukončili projekt, ktorým cieľom bolo zabezpečiť pre prijímateľov sociálnej služby nezávislý a slobodný život v prirodzenom prostredí. Vytvorili sme 3 bunkové izby, ktoré majú charakter domácnosti, o ktorú sa prijímatelia samostatne starajú.

Zhodnotenie splnenia cieľov projektu:

Cieľom projektu bolo vytvoriť bunkové systémy bývania a zabezpečiť tak podmienky pre nezávislý a slobodný život pre prijímateľov sociálnej služby.

 Stanovené ciele sme naplnili a to nasledovne:

  • 2 izby postavené vedľa seba sme spojili a to vybúraním priečky a vytvorili sme tak jednu bunku vo veľkosti 27m2 pre troch prijímateľov sociálnej služby, ktorí majú k dispozícií samostatnú kuchynskú linku
  • V ďalšej miestnosti vo veľkosti 27,6m2 sme vytvorili ďalšiu bunku pre troch prijímateľov sociálnej služby. V izbe bolo potrebné dotiahnuť vodu na spojazdnenie kuchynskej linky.
  • Poslednú bunku sme vytvorili pre všetkých prijímateľov sociálnej služby, kde majú k dispozícií veľký stôl, kuchynskú linku a v obývacej časti výkonný PC kde si môžu zvyšovať svoju počítačovú gramotnosť. Vďaka projektu a zakúpenému PC sa učia samostatne vyhľadávať informácie napr. o lokalite kam chcú ísť na výlet, vyhľadávajú si kultúrne podujatia, atď. Prostredníctvom zakúpeného PC si zvyšujú svoju gramotnosť, ktorú vedia neskôr využívať v bežnom živote a vedieť byť samostatný. V rámci už predchádzajúceho projektu ,, Máme zdravé ruky´´ si prijímatelia začali osvojovať pracovné návyky. Pod týmto názvom pokračuje program, ktorého úlohou je osvojovať pracovné návyky a preniesť ich do bežného života. V tomto programe jeden prijímateľ eviduje pracovný čas a každý mesiac odovzdáva dochádzky prijímateľov, ktorí v daný mesiac pracovali na pracovných aktivitách HUMANITÁR.  Ďalší prijímateľ, ktorý má právnické vzdelanie vytvára návrhy pracovných zmlúv, simuluje s ostatnými prijímateľmi pracovné pohovory a pod. Využívajú k tomu výkonný PC, v ktorom majú aj personálny program. Výkonný PC chceme využiť aj na ďalší projekt a to na tvorbu časopisu, ktorý by vychádzal 4x do roka a slúžil by pre pacientov s duševným ochorením v nemocnici, ale aj pre tých, ktorí žijú doma a pre laickú verejnosť. Časopis by obsah vytvárali samostatne pod dohľadom odborného zamestnanca.

,, Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja´´