V máji 2018 navštívili HUMANITÁR príbuzné organizácie. Ako prebiehala návšteva z pohľadu prijímateľa HUMANITÁR, n. o. si môžete prečítať v článku.

V máji  sme privítali v našom zariadení vážených hostí z Dánska a z Poľska. Na stretnutí boli pracovníci z Poľska z organizácii:

Z Dánska:

Celé stretnutie zorganizoval Martin Gbur  z organizácie:

Stretnutie sa konalo v rámci projektu Adult Education as a Tool for Social Inclusion https://edu4adu.org/

A aj toutou cestou by sme sa radi Martinovi poďakovali za zrealizovanie stretnutia a veríme, že nebolo posledné 🙂 .

 

Ich príchod sme už netrpezlivo očakávali a celý priebeh môžem zadeliť do 4-roch bodov – predstavenie sa, prehliadka zariadenia, práca klientov, občerstvenie a mimo toho sme celý čas venovali slovnej výmene skúseností a zhovárali sme sa ohľadom vylepšenia podmienok pre ľudí s psychickou poruchou.Ako sme sa zoznámili, prešli sme celým naším objektom, od izieb, sociálnych zariadení, terapeutických miestností, kancelárií. Už zvonku sa im zariadenie páčilo, takisto boli nadšení s vnútorným vybavením, čo sa týka nábytku, z relaxačnej miestnosti pre denný stacionár apod.

Ďalej sa im zapáčil bodový systém upratovania si izieb, pýtali sa ako je zabezpečené upratovanie, aj v práčovni systém nosenia prádla v debničkách. Nadchlo ich ocenenie za výhru v stolnom tenise a navrhli nám vzájomný zápas našich a ich družstva, čo by sme radi privítali. V relaxačnej miestnosti sa chceli dozvedieť, ako často sa navštevuje, ako vplýva táto miestnosť na klientov, čo sa tam zvykne robiť.

Teraz sme vstupovali postupne od krajčírskej dielne, kde sa živo zaujímali o našu prácu a výrobky, fotili si ich. Práve máme tému činnosti výroba plyšových medvedíkov. O témach sa dozvedeli z nástenky, kde sú všetky informácie uvedené, čo sa týka výletov atď. Potom sme šli ďalej do spoločenskej miestnosti, jedálne, kuchyne, rezbárskej dielne a telocvične. Veľmi si všímali prácu s drevom. V telocvični sa venovalo nakresleniu dojmov z danej hudby, mali pre hostí pripravený program a zaspievali sme si pesničku po anglicky, tu sme sa odfotili všetci spoločne.

Pri debate by som ako prvé podotkla, že v Poľsku sa snažia o to, aby ľudia boli viac informovaní, čo sa týka psychických diagnóz, zmeniť svoj postoj k lepšiemu pochopeniu, že táto choroba nie je „koniec sveta“, ale začleniť psychicky chorých medzi zdravých ľudí, pomáhať im a hlavne neodsudzovať, ale prijať toto ochorenie ako bežný zdravotný problém.

V našom zariadení sme klienti, ktorí máme spoločné ochorenie, 3 diagnózy, kdežto v Dánsku sa venujú širšiemu spektru chorých – sú zameraní na všetky diagnózy, s čím majú dobré skúsenosti. Pacienti bývajú v hosteloch, do zariadenia chodievajú dobrovoľne. Zo svojej praxe vedia, že každý jednotlivec zareaguje na liečbu inak, je to individuálne a pri každom študentovi (tak sa nazývajú, u nás sme klientmi) zaberie iný zdravotný postup.

Taktiež, sme si všetci rovní a zmyslom práce v zariadeniach nášho typu, ako aj iných zameraných na psychiatricky liečených klientov, je hlavným posolstvom byť potrebným pre spoločnosť, s pomocou, žiť čo najplnohodnotnejším životom a takisto, ako napríklad telesne postihnutí, byť prijatí medzi ostatných.

Ako u nás, aj u nich je problémom byrokracia, treba veľa dokladovať, nie vždy je to ľahké, aby sa mohli v zariadeniach tak rozvíjať, ako by chceli. Ale ich to neodrádza a chcú šíriť ďalej osvetu, tým pádom aj tak pomáhať nám, chorým, ako vďaka konkrétnym terapiám.

Prišlo na rad občerstvenie a zhovárali sme sa už priebežne aj o iných témach, financovaní, pomoci štátu, papierovačkách atď. Aj my klienti sme hovorili o probléme z nášho hľadiska, čo sa nám páči a nepáči, aký život v humanitári vedieme, priblížili sme im náš pohľad na vec.

Na záver uvediem toľko, že stretnutie sa stretlo s pozitívnym ohlasom. Bola to cenná skúsenosť pre nás, aj pre nich a tešíme sa na ďalšie možné posedenie si s príjemnými ľuďmi, ktorí robia pre nás, klientov, toho toľko veľa, za čo im ďakujeme.

 

 

S pozdravom prijímateľ HUMANITÁR, n. o.