Bipolárna afektívna poruchu, ktorá bola predtým označovaná ako maniodepresívna psychóza, charakterizujú patologické výkyvy nálad. U človeka s týmto ochorením sa striedajú stavy mánie (pocity výnimočnosti, nadmerné množstvo energie, dobrá nálada) so stavmi  depresie (skleslosť, strata energie, pocity menejcennosti). Tieto premeny môžu prebiehať v rámci niekoľkých dní, ale aj hodín.

Príčiny vzniku

Bipolárna afektívna porucha nemá jednoznačne známu príčinu. Na vzniku sa z veľkej časti podieľa genetika, ale aj biochemické a hormonálne zmeny a kombinácie vplyvov vonkajšieho prostredia. Určitý podiel na rozvoji ochorenia môžu mať aj závažné životné udalosti alebo užívanie drog, vrátane alkoholu.

 

Kto môže bipolárnou poruchou ochorieť?

Aj toto ochorenie môže postihnúť akéhokoľvek jedinca. Spravidla sa začína rozvíjať počas dospievania a v skorej dospelosti, ale k rozpoznaniu môže dôjsť až o niekoľko rokov neskôr. Postihuje jedného až dvoch ľudí zo sto.

Prejavy

Vplyvom bipolárnej afektívnej poruchy dochádza k periodickým zmenám nálad. Objaviť sa môžu nasledujúce epizódy, ktoré sa prejavujú nižšie spomínanými príznakmi:

 • depresia – skleslá nálada, pokles energie a aktivity, pesimistické videnie sveta, nízke sebahodnotenie a sebavedomie, pocity viny, nesústredenosť, poruchy spánku, znížená chuť do jedla, myšlienky na smrť
 • mánia – neprimerane veselá nálada, neúčelne zvýšená energia a aktivita, vysoké sebavedomie a sebahodnotenie,  mnohovravnosť, preceňovanie vlastných schopností, strata sociálnych zábran, nadmerná sexuálna aktivita, neúmerné riskovanie a míňanie peňazí
 • hypománia – miernejší prejav mánie, pri ktorom príznaky nie sú také výrazné, alebo sa prejavujú len niektoré z nich – ide o stav, ktorý nemusí toľko zasiahnuť život človeka, ale v budúcnosti sa môže do mánia ľahko prešmyknúť
  zmiešaná epizóda – veľmi komplikovaný a rizikový stav najmä kvôli tomu, že sa mánie a depresie objavujú naraz alebo sa počas dňa striedajú – riziko samovraždy je v tomto prípade značne vysoké, v priebehu choroby ju spácha jeden človek z piatich chorých.

 

Možnosti liečby

V liečbe bipolárnej afektívnej poruchy majú nezastupiteľné miesto lieky, ktoré možno rozdeliť do celkom troch skupín:

 • stabilizátory, ktoré zabraňujú patologickým výkyvom nálad
 • antidepresíva, ktoré liečia príznaky depresívnych epizód – nemali by však byť nasadzované samostatne, ale vždy v kombinácii so stabilizátormi nálady, inak by po preliečení depresie hrozila nezvládnuteľná mánia
 • antipsychotiká, ktoré v niektorých prípadoch majú tiež stabilizačný vplyv na náladu a tiež dokážu pacientov so zhoršeným kontaktom s realitou lepšie ukotviť

Po preliečení akútneho stavu bipolárnej afektívnej poruchy pomocou liekov, je možné podporne využiť tiež psychoterapiu. Tá je vhodná najmä preto, aby sa človek dokázal so svojím ochorením vyrovnať a pochopiť ho a tiež, aby dokázal do budúcnosti rozoznať príznaky signalizujúce návrat ochorenia.

 

Čo môžem urobiť pre to, aby som svojej liečbe pomohol?

Čím viac sa Vy a Vaša rodina dozviete o bipolárnej poruche a jej liečbe, tým lepšie sa s ňou budete schopní vyrovnať.
Mali by ste sa stať odborníkom na Vašu chorobu, pretože bipolárna porucha je ochorením na celý život, je pre Vás a Vašu rodinu dôležité, aby ste sa o nej a jej liečbe dozvedeli čo najviac. Čítajte knihy, navštevujte prednášky, hovorte so svojím lekárom alebo terapeutom. Môžete absolvovať aj psychoedukáciu. Naša organizácia organizuje programy na vzdelávanie.

Viac informácií o psychoedukácií sa môžete dozvedieť telefonicky na 0948 794 284 alebo e mailom poradenstvo@humanitar.sk

Byť informovaným pacientom je najistejšou cestou k úspechu!
 • Udržujte pravidelný spánkový režim
 • Každý večer choďte spať v približne rovnakom čase a v približne rovnakom čase tiež každé ráno vstávajte. Zdá sa, že narušený spánkový režim dokáže odštartovať poruchy nálady. Ak sa chystáte cestovať do oblastí s odlišným časovým pásmom, poraďte sa vopred s Vaším lekárom.
 • Udržujte obvyklý režim činností.
 • Nebuďte leniví, ale zároveň sa neprepínajte. Činnosti si plánujte!
 • Neužívajte alkohol alebo iné psychoaktívne látky (Marihuana, pervitín, kokaín, LSD, ale aj lieky). Drogy a alkohol môžu spustiť epizódy poruchy nálady a tiež ovplyvniť účinnosť psychofarmakologickej liečby. Niekedy môže byť alkohol a drogy „lákavým liečebným prostriedkom“ porúch nálady alebo spánku, ale prakticky vždy situáciu len zhorší. Ak máte problém s podobnými látkami, poraďte sa s lekárom. Dávajte si pozor aj na každodenné požívanie malých dávok alkoholu, kofeínu a niektorých voľne predajných liekov na prechladnutie, alergie alebo bolesť. Aj malé dávky týchto látok môžu ovplyvniť spánok, náladu alebo reagovať s Vašimi liekmi.
 • Prijmite podporu rodiny a priateľov. Pamätajte si, že nie je vždy ľahké žiť s niekým, kto má výkyvy nálad. Ak sa všetci o bipolárnej poruche naučíte čo najviac, bude pre Vás jednoduchšie zmierniť vzťahové problémy, ktoré môže táto porucha spôsobiť. I „pokojnejšia“ rodina bude niekedy potrebovať pomoc zvonku.

 

Požiadajte Vášho lekára alebo terapeuta, aby pomohol Vám i Vašej rodine dozvedieť sa o bipolárnej poruche viac. Rodinná terapia alebo návšteva podpornej psychoterapeutickej skupiny môže byť tiež veľmi prospešná.  Ak by ste sa chceli zapojiť do niektorých z foriem podpory neváhajte nás kontaktovať telefonicky na 0948 794 284 alebo mailom na poradenstvo@humanitar.sk

 • Pokúste sa znížiť mieru stresu v zamestnaní.
  Samozrejme, že v práci chcete byť čo najlepší. Pamätajte však, že dôležitejšie pre Vás je vyhnúť sa recidívam! Pokúste sa pracovať v určitej hodine tak, aby ste sa dostali včas do postele. Vyhnite sa zamestnaniu so striedaním na smeny! Ak symptómy poruchy nálady ovplyvňujú vašu schopnosť pracovať, poraďte sa s Vaším lekárom, či prestať pracovať úplne, alebo si len vziať pár dní voľna. Ako otvorene zasvätili zamestnávateľa a kolegov je len na Vás. Ak nie ste schopní pracovať, môže člen Vašej rodiny oznámiť zamestnávateľovi, že sa necítite dobre a že ste v lekárskej starostlivosti a do práce sa vrátite, čo najskôr to bude možné.
 • Naučte sa rozpoznávať „skoré varovné signály“ nových epizód.

Skoré varovné signály sú veľmi individuálne, a čím lepšie ste v rozpoznaní varovných signálov, tým skôr Vám môže byť ponuknutá pomoc. Nepatrné zmeny nálad, spánku, energie, sebaúcty, sexuálneho záujmu, sústredenie, ochoty pracovať na nových projektoch, myšlienok na smrť (alebo náhly optimizmus) a dokonca aj zmeny štýlu obliekania a účesu môžu byť prvými varovnými signálmi. Venujte zvláštnu pozornosť zmene Vášho spánkového režimu, pretože to je zvyčajne prvý nápovedou, že sa niečo deje. A pretože aj strata úsudku môže byť znakom novej epizódy, nehanbite sa poprosiť Vašu rodinu, aby hľadala prvé varovné signály, ktoré by Vám mohli uniknúť.

Ak si myslíte, že liečba nefunguje, alebo Vám spôsobuje nepríjemné vedľajšie účinky,  povedzte o tom svojmu lekárovi – sami od seba neprestávajte užívať a neupravujte dávkovanie liekov.
Symptómy, ktoré sa po vysadení lieku objavia, sa väčšinou lieči oveľa ťažšie. Ak sa veci nevyvíjajú tým správnym smerom, nehanbite sa požiadať svojho lekára, aby obstaral názor iného odborníka. Je normálne mať niekedy pochybnosti a konzultácie môžu byť skvelá pomoc.

Bez ohľadu na naplánovanú prehliadku  alebo krvné testy kontaktujte svojho lekára, ak máte:

 • samovražedné úvahy
 • sklony k agresivite
 • výkyvy nálady, poruchy spánku alebo energie
 • príznaky súvisiace s vedľajšími účinkami lieku
 • nutnosť užívať voľnopredajné lieky, ako sú lieky na prechladnutie alebo lieky na bolesť
 • akútna choroba alebo ak došlo k zmene v užívaní ostatných Vašich liekov

 

Neváhajte sa na nás obrátiť ak potrebujete poradiť. Bude sa vám venovať naša sociálna pracovníčka alebo sociálny poradca. Môžete tak urobiť telefonicky na 0948 794 284 , mailom poradenstvo@humanitar.sk alebo osobne na Probstnerova 6, 054 01 Levoča.