Ponúkame

w

Poradenské služby

HUMANITÁR, nezisková organizácia poskytuje odbornú činnosť na základe získania akreditácie  podľa zákona 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov ambulantnou formou a terénnou formou podľa:

§ 88 Špecializované sociálne poradenstvo

Vzdelávacie služby

HUMANITÁR, nezisková organizácia poskytuje vzdelávanie pre ľudí s duševným ochorením, rodiny a verejnosť na základe získania certifikácie  na 3. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe:

 

Psychoedukácia pre duševne chorých, rodiny a verejnosť

Schizofrénia, depresia

a iné psychické poruchy postihujú čoraz viac ľudí aj na Slovensku 

Schizofrénia patri medzi diagnózy, s ktorými sa nikto nechváli. Veľká časť laickej verejnosti má totiž o schizofrénií skreslené predstavy- bolo by napríklad dobré zabudnúť na ,, rozdvojenú osobnosť´´, pretože tým schizofrénia nie je.

Priebeh ochorenia a cestu k ozdraveniu ovplyvňuje rada faktorov, predovšetkým dobre fungujúce rodinné zázemie, včasná a dobre vedená medikamentózna a psychologická liečba a systematická rehabilitácia.

ľudí trpiacich schizofréniou na Slovensku

Schizofrénia je jednou z 20 najčastejších príčin zdravotného obmedzenia na svete

Vek, kedy sa schizofrénia najčastejšie prejaví u mužov

Vek, kedy sa schizofrénia najčastejšie prejaví u žien

Čo je schizofrénia?

Pojem schizofrénie možno najlepšie preložiť ako rozdelenie myslenia, ale inak ide o poruchu mnohých duševných funkcií : myslenie, vnímanie, emotivity, narušená môže byť i motorika, osobnosť, schopnosť jednať s ľuďmi, pozornosť alebo pamäť.

Kedy a prečo vzniká?

Psychóza prepuká u ľudí s náchylnosťou ku schizofrénií potom, čo sú vystavení nadmernej psychickej záťaži (napr. škola, práca, partnerské vzťahy). Medzi dispozície ochorenia patrí nadmerná citlivosť a zvýšená zraniteľnosť, je preto dôležitá kvalita vzťahu s blízkymi. Dedí sa len dispozícia, nie samotná choroba.          (Pokiaľ však niektorí z rodičov trpí schizofréniou, pravdepodobnosť, že dieťa ochorie tiež, je asi 10 %).

Schizofrénné ochorenie prepuká v mladom veku- vo fáze životného štartu- a preto môže ovplyvniť celý život.

Hlavné príznaky choroby

 • poruchy vnímania a myslenia (halucinácie, bludy, nesúvislé myslenie)
 • poruchy nálad (depresia, úzkosť, mánia)
 • zníženie až vymyzenie motivácie
 • poruchy správania
 • kognitívne poruchy (poruchy pamäti, pozornosti)

Ochorenie najčastejšie prepuká :

 • u mužov medzi 16 až 25 rokom
 • u žien medzi 25 až 35 rokom

Psychotické poruchy nikdy nespúšťa jediná príčina, ale kombinácia mohých čiastkových príčin. Niektoré sú vrodené (dedičnosť, priebeh tehotenstva), iné sú spôsobené vplyvom prostredia, v ktorom chorý žije a udalosťami, ktoré prežil.

K náhlému a nečakanému ochorenie dochádza zriedka. Prepuknutie choroby môže predchádzať obdobie niekoľkých mesiacov až rokov, počas ktorých sa človek postupne mení:

 • uzatvára sa do seba
 • prerušuje sociálne kontakty
 • horšie komunikuje
 • hovorí nesúvislo, sám pre seba
 • vykonáva podivné rituály
 • býva podraždený
 • stráca záujem o okolitý svet
 • experimentuje s drogami

 Svet sa pre chorého stáva nezrozumiteľným, zažíva pocit straty kontroly nad skutočnosťou. Veci sú nejasné a nadobúdajú mnohoznačných či symbolických významov. 

 

Schizofrénia sa vracia, preto je dôležité, aby sa chorý naučil rozpoznávať ,, varovné príznaky,, , ktoré signalizujú návrat (nespavosť, nesústredenosť, vnútorný pocit , že sa zasa niečo deje). Pri dobrej spolupráci s odborníkmi sa možno naučiť návratu choroby predísť.

 

 

Riešenie existuje

w

Nie sme psychológovia ani psychiatri

Volajú nás poradcovia, ale našou úlohou nie je Vám dávať rady, hotové návody a riešenia, ale spoločne pracovať na svojom cieli. 

 

 

Sme tu na to , aby sme Vám podali pomocnú ruku pri riešení Vašej životnej situácie.  Našim cieľom je spoločne hľadať spôsoby ako dosiahnuť zmenu. Sme tu pre Vás, aby sme Vás podporili a sprevádzali pri riešení Vašej životnej situácie.

 

 

w

V čom Vám vieme pomôcť?

 

Ak trpíte duševným ochorením alebo Váš blízky, vieme Vám byť nápomocní pri :

 •  psychoedukácií o chorobe,
 •  obnovení sociálnych kontaktov,
 •  obnovení pracovných zručností,
 •  hľadaní vhodnej sociálnej služby,
 •  pomoc pri úradných záležitostiach,
 •  pomoc tam kde potrebujete.

Neváhajte nás kontaktovať TU

 

Neváhajte nás kontaktovať

+421 948 794 284 

To najnovšie z nášho blogu

,, Rodičia ma odviezli na parkovisko, aby ich nikto nevidel ´´….

,, Rodičia ma odviezli na parkovisko, aby ich nikto nevidel ´´….

,, To je hanba, čo by na to povedali ľudia? ´´…. Stretli ste sa niekedy už s touto vetou? Asi mnohokrát… A predstavte si, že trpíte duševnou chorobou, a aj keď sa vám rodina snaží pomôcť, ,,hlavne nech sa o tom nikto nedozvie´´. Jedna naša čitateľka sa s nami podelila o svoj príbeh. Verím, že tento príbeh bude ponaučením a inšpiráciou ako byť oporou pre svojho blízkeho, pretože my sa riadime heslom JA SOM A TO STAČÍ!

Sme ,,INÍ´´ , ale cítime rovnako

Sme ,,INÍ´´ , ale cítime rovnako

Pozrime sa na druhú stranu. Ako vnímajú život? Aký je ich svet? O svoj pohľad sa podelil jeden z nich, tak si pozrite život ich očami.Žijeme v dobe, kedy psychické ochorenie už nie je veľkou neznámou pre spoločnosť. Tak ako v prípade sexuálnej orientácie alebo pre...

,, Rodičia ma odviezli na parkovisko, aby ich nikto nevidel ´´….

,, Rodičia ma odviezli na parkovisko, aby ich nikto nevidel ´´….

,, To je hanba, čo by na to povedali ľudia? ´´…. Stretli ste sa niekedy už s touto vetou? Asi mnohokrát… A predstavte si, že trpíte duševnou chorobou, a aj keď sa vám rodina snaží pomôcť, ,,hlavne nech sa o tom nikto nedozvie´´. Jedna naša čitateľka sa s nami podelila o svoj príbeh. Verím, že tento príbeh bude ponaučením a inšpiráciou ako byť oporou pre svojho blízkeho, pretože my sa riadime heslom JA SOM A TO STAČÍ!

Sme ,,INÍ´´ , ale cítime rovnako

Sme ,,INÍ´´ , ale cítime rovnako

Pozrime sa na druhú stranu. Ako vnímajú život? Aký je ich svet? O svoj pohľad sa podelil jeden z nich, tak si pozrite život ich očami.Žijeme v dobe, kedy psychické ochorenie už nie je veľkou neznámou pre spoločnosť. Tak ako v prípade sexuálnej orientácie alebo pre...

Naša misia

Misiou našej organizácie je pomôcť ľuďom, ktorí trpia duševným ochorením s osobitným zreteľom na ochorenia schizofrénneho a mánio-depresívneho okruhu a demencie. Naša organizácia je aj držiteľom akreditácie pre špecializované sociálne poradenstvo  Medzi naše hlavné priority patrí zefektívňovanie a skvalitňovanie sociálnych služieb na európske štandardy.

O nás

HUMANITÁR, nezisková organizácia svoju činnosť zahájila v roku 2006. Poskytuje sociálne služby v zariadení pre seniorov, v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení a v dennom stacionári v meste Levoča. Cieľovou skupinou sú občania, ktorí trpia duševným ochorením s osobitným zreteľom na ochorenia schizofrénneho a mánio – depresívneho okruhu a demencie . Výber cieľovej skupiny s ktorou pracujeme ako v pobytovej forme, tak aj v ambulantnej forme bol daný celosvetovým percentuálnym nárastom ľudí trpiacich duševnými chorobami, v dôsledku problémov, ktoré generuje súčasná spoločnosť.

l

Základné údaje

Sídlo organizácie: Škultétyho 19, 080 01 Prešov
Prevádzka organizácie: Probstnerova cesta 6, 054 01 Levoča

IČO: 37 886 932
DIČ: 202 206 2526
IBAN: SK45 0200 0000 0020 6708 1553